Werken bij De Kemphaan

Wij zijn op zoek !

Aan de slag als maatwerker

Wie komt er in aanmerking om bij De Kemphaan te kunnen werken?

In De Kemphaan werken mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen.

We onderscheiden hierin 3 groepen mensen:

1. Mensen met een arbeidshandicap: medewerkers met een mentale, psychische, lichamelijke of zintuigelijke beperking

2. Mensen met een psychosociale problematiek: medewerkers met problemen over verschillende levensdomeinen zoals problemen in het persoonlijke leven, een lage opleidingsgraad, gezondheidsproblemen, ... .

3. Uiterst kwetsbare mensen: medewerkers die om persoonlijke redenen al 2 jaar of langer niet meer aan het werk zijn.

Denk jij tot één van een bovenstaande groep te voldoen en wil je graag bij ons aan de slag? Richt je dan tot de VDAB.

Info voor de kandidaat-werknemers.

Openstaande vacatures

Momenteel zijn er 10 openstaande vacatures. 

Aan de slag als omkadering 

Valide kandidaten en kandidaten voor een omkaderingsfunctie maken hun CV met motivatie over aan de personeelsverantwoordelijke Sven De Rechter.

Openstaande vacature

Momenteel hebben wij geen openstaande vacatures.